>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายเกรียงไกร อัตตนาถวงษ์

  1. Home
  2. »
  3. นายเกรียงไกร อัตตนาถวงษ์
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง), 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเพาะเลี้ยงหอยหวานเพื่อคืนสู่แหล่งธรรมชาติ

CONTACT INFORMATION
Phone: 085-0727716