>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายปฏิญญา ศรีสำราญ

  1. Home
  2. »
  3. นายปฏิญญา ศรีสำราญ
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง), 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์แพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล,การเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์โลหะหนักในน้ำทะเลและสัตว์น้ำ

CONTACT INFORMATION
Phone: 081-8526608