>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางกมลรัตน์ พุทธรักษา

  1. Home
  2. »
  3. นางกมลรัตน์ พุทธรักษา
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง), 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์สัตว์น้ำวัยอ่อน,การจัดทำระบบห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเล

CONTACT INFORMATION
Phone: 086-8166317