>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวจุฑาภัสส์ เตียะเพชร

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวจุฑาภัสส์ เตียะเพชร
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง, ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเพาะเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ

CONTACT INFORMATION
Phone: 087-7551878