>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายจงกล บุญงาม

  1. Home
  2. »
  3. นายจงกล บุญงาม
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง, ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ระยอง 21140, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเพาะเลี้ยงกบนา

CONTACT INFORMATION
Phone: 085-0038989