>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวกรแก้ว สุภาภรณ์

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวกรแก้ว สุภาภรณ์
หน่วยงาน:
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง, 73 ตากสิน ตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
และการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-613699 ต่อ 29