>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวสมหมาย พลมณี

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวสมหมาย พลมณี
หน่วยงาน:
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง, 70 ตากสิน ตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การจัดสวนเบื้องต้น,การจัดทำแผนงานโครงการด้านการเกษตร

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-613699 ต่อ 16