>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาววรรณวิศา ขอเยี่ยมกลาง

  1. Home
  2. »
  3. นางสาววรรณวิศา ขอเยี่ยมกลาง
หน่วยงาน:
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง, 67 ตากสิน ตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การวิเคราะห์ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชและการปรับปรุง
ดินเพื่อการเกษตร

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-613699 ต่อ 26