>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวนิธินาฎ เมือนแมน

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวนิธินาฎ เมือนแมน
หน่วยงาน:
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง, 66 ตากสิน ตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การวิเคราะห์ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชและการปรับปรุงดิน
เพื่อการเกษตร

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-613699 ต่อ 25