>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวพราวโพยม นามปากดี

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวพราวโพยม นามปากดี
หน่วยงาน:
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง, 65 ตากสิน ตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
(เชื้อราไตรโคเดอร์มา,เชื้อราบิวเวอเรีย,เชื้อราเมตาไรเซียม)

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-613699 ต่อ 24