>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายหทัยทิพย์ บุญโย

  1. Home
  2. »
  3. นายหทัยทิพย์ บุญโย
หน่วยงาน:
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง, 060 ตากสิน ตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การยกระดับสินค้าเกษตร

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-613699 ต่อ 22