>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายมานพ โปษยาอนุวัตร์

  1. Home
  2. »
  3. นายมานพ โปษยาอนุวัตร์
หน่วยงาน:
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง, 060 ตากสิน ตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลคุณภาพ,การบริหารจัดการพืชตามระบบ GAP

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-613699 ต่อ 18