>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายยุทธ ทนโม๊ะ

  1. Home
  2. »
  3. นายยุทธ ทนโม๊ะ
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง, ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

โรคและแมลงศัตรูพืช

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-692357