>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายพยนต์ แสงเทศ

  1. Home
  2. »
  3. นายพยนต์ แสงเทศ
หน่วยงาน:
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง, ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต,การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต,การป้องกันโรคและศัตรูยาง,การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน,การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินในสวนยางพารา,การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-611246