>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

น.ส.นวพร อักษร

  1. Home
  2. »
  3. น.ส.นวพร อักษร
หน่วยงาน:
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง, เลขที่ 68/13 ถนน กรอกยายชา อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การจัดทำบัญชีครัวเรือนและต้นทุน ประกอบอาชีพ

CONTACT INFORMATION
Phone: 081-0004919