>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายชัยพร อินผดุง

  1. Home
  2. »
  3. นายชัยพร อินผดุง
หน่วยงาน:
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง, อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง 21140, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การผลิตยางพารา

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-027916