>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายสุดเขต เอกวรรณ์

  1. Home
  2. »
  3. นายสุดเขต เอกวรรณ์
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง, อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง 21140, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

เทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักรการเกษตรในการเลี้ยงสัตว์

CONTACT INFORMATION
Phone: 087-1772489