>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายอรรถพงษ์ คงรักษา

  1. Home
  2. »
  3. นายอรรถพงษ์ คงรักษา
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง, อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง 21140, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเลี้ยงไก่ไข่,การเลี้ยงสัตว์ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์,อาหารสัตว์และความต้องการตามหลักโภชนะ,การจัดการและการผลิตพืชอาหารสัตว์

CONTACT INFORMATION
Phone: 061-5987447