>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวอัญชลี สีกุหลาบ

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวอัญชลี สีกุหลาบ
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง, อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง 21140, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุน,การเลี้ยงสัตว์แบบบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์,การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ เป็ดไข่

CONTACT INFORMATION
Phone: 092-9265161