>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายสุรศักดิ์ โสภณจิตร

  1. Home
  2. »
  3. นายสุรศักดิ์ โสภณจิตร
หน่วยงาน:
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง, อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง 21140, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ,การเลี้ยงแกะ แพะ โค และกระบือ

CONTACT INFORMATION
Phone: 091-8586246