>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางจารุภา ศิริ

  1. Home
  2. »
  3. นางจารุภา ศิริ
หน่วยงาน:
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง, ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

CONTACT INFORMATION
Phone: 089-6763981