>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายกุณสมบัติ ศิริสมบัติ

  1. Home
  2. »
  3. นายกุณสมบัติ ศิริสมบัติ
หน่วยงาน:
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง, ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

กฏหมายด้านการประมง

CONTACT INFORMATION
Phone: 088-5299775