>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นาย ดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์

  1. Home
  2. »
  3. นาย ดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์
หน่วยงาน:
ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท, หมู่ 1 ตำบล ป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ ระยองโทรศัพท์: 081 983 8189, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง

CONTACT INFORMATION
Phone: 081-3771668