>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายบุญธรรม เครือวัลย์

  1. Home
  2. »
  3. นายบุญธรรม เครือวัลย์
หน่วยงาน:
,ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง, บ้านเลขที่ 322/2 หมู่ที่ 8 ตำบล สองสลึง อำเภอแกลง ระยอง 21110, 02 หน่วยงานและเครือข่ายสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง

CONTACT INFORMATION
Phone: 081-9822404