>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางพัชรินทร์ ภัทรโกวิท

  1. Home
  2. »
  3. นางพัชรินทร์ ภัทรโกวิท
หน่วยงาน:
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง, ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

คุ้มครองแรงงาน,มาตรฐานแรงงาน

CONTACT INFORMATION
Phone: 081-8626884