>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายมาโนช ปริสุทธิพุทธิญาณ

  1. Home
  2. »
  3. นายมาโนช ปริสุทธิพุทธิญาณ
หน่วยงาน:
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง, ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

แรงงานสัมพันธ์,สวัสดิการแรงงาน

CONTACT INFORMATION
Phone: 092-2716418