>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวกฤตญาณิน มาแก้ว

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวกฤตญาณิน มาแก้ว
หน่วยงาน:
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 7, 12 หมู่ 2 ซอย 8 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

วาดรูป,กัดกระจก,บุดุนลายบนโลหะ

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-877246-7