>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายโสภณ เผือกพวง

  1. Home
  2. »
  3. นายโสภณ เผือกพวง
หน่วยงาน:
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 6, 12 หมู่ 2 ซอย 8 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

เครื่องยนต์เล็ก

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-877246-7