>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวลัดดา เนียมโสต

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวลัดดา เนียมโสต
หน่วยงาน:
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5, 12 หมู่ 2 ซอย 8 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

เย็บหมวก,กระเป๋าผ้า

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-877246-7