>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางศิวาพร ทองคำ

  1. Home
  2. »
  3. นางศิวาพร ทองคำ
หน่วยงาน:
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2, 12 หมู่ 2 ซอย 8 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

เย็บจักรอุตสาหกรรม

CONTACT INFORMATION
Phone: 038-877246-7