>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวยุวรัตน์ ขาวล้ำเลิศ

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวยุวรัตน์ ขาวล้ำเลิศ
หน่วยงาน:
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง, ศูนย์ราชการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การทำอาหารและขนมไทย

CONTACT INFORMATION
Phone: 0969245945