>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายศักดิ์ชัย ปราณี

  1. Home
  2. »
  3. นายศักดิ์ชัย ปราณี
หน่วยงาน:
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง, ศูนย์ราชการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

CONTACT INFORMATION
Phone: 0830393832