>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวกิ่งกาญจน์ ดีรมรัมย์

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวกิ่งกาญจน์ ดีรมรัมย์
หน่วยงาน:
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง, ศูนย์ราชการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

แนวโน้มตลาดแรงงาน,การจ้างงาน,เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน,หลักเกณฑ์และวิธีการ ตามมาตรา 35

CONTACT INFORMATION
Phone: 095-5359928