>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางละออง ศรีคลัง

  1. Home
  2. »
  3. นางละออง ศรีคลัง
หน่วยงาน:
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง, ศูนย์ราชการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ภารกิจของสำนักงานจัดหางาน,การรวมกลุ่มการประกอบอาชีพอิสระ

CONTACT INFORMATION
Phone: 087-2218384