>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวเอกพร เอกปิยะกุล

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวเอกพร เอกปิยะกุล
หน่วยงาน:
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง, ศูนย์ราชการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ภารกิจของสำนักงานจัดหางาน,การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน,การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ

CONTACT INFORMATION
Phone: 087-7802426