>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวสิวลัย เสตะจันทน์

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวสิวลัย เสตะจันทน์
หน่วยงาน:
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง, ศูนย์ราชการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศอย่างถูกกฎหมาย,กฎหมายควรรู้เรื่องกับการจ้างงานของคนต่างด้าวและการจ้างแรงงานต่างด้าว

CONTACT INFORMATION
Phone: 089-9640765