>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ

  1. Home
  2. »
  3. นายไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การบริหารจัดการสินค้า,การจัดการสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ,การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน,เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์,การสร้างการบริการที่ประทับใจ

CONTACT INFORMATION
Phone: 0000000000