>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายจิรวัฒน์ ศรีเปี่ยมลาภ

  1. Home
  2. »
  3. นายจิรวัฒน์ ศรีเปี่ยมลาภ
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

โซล่าเซลล์,กล้องวงจรปิด,ไฟฟ้า

CONTACT INFORMATION
Phone: 086 4583695