>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายธวัชชัย สุโนภักดิ์

  1. Home
  2. »
  3. นายธวัชชัย สุโนภักดิ์
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

โซล่าเซลล์,ไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศ,เครื่องใช้ไฟฟ้า

CONTACT INFORMATION
Phone: 089 6637287