>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายปรีชา ประธาน

  1. Home
  2. »
  3. นายปรีชา ประธาน
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ช่างยนต์,ช่างเครื่อง,ระบบหัวฉีด,เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินทุกชนิด

CONTACT INFORMATION
Phone: 062 7945378