>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

ว่าที่ ร.ต. ภาณุพงศ์ ประดับสุข

  1. Home
  2. »
  3. ว่าที่ ร.ต. ภาณุพงศ์ ประดับสุข
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

อิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม

CONTACT INFORMATION
Phone: 086 3646745