>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายพชรพล ศิลาคุปต์

  1. Home
  2. »
  3. นายพชรพล ศิลาคุปต์
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ช่างเชื่อมทิก,ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ,ช่างเชื่อมมิก,ช่างเชื่อมแม็ก

CONTACT INFORMATION
Phone: 083 3558009