>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายทนง ทองมาก

  1. Home
  2. »
  3. นายทนง ทองมาก
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ไฟฟ้าภายในอาคาร,ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม,ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ช่างไฟฟ้า

CONTACT INFORMATION
Phone: 089 2464529