>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายชัยกฤต บุรุษวยากรณ์

  1. Home
  2. »
  3. นายชัยกฤต บุรุษวยากรณ์
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร,การเพาะเห็ด

CONTACT INFORMATION
Phone: 084 5672298