>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

ว่าที่เรือตรีสันติ ศรีทองคำมุข

  1. Home
  2. »
  3. ว่าที่เรือตรีสันติ ศรีทองคำมุข
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

CONTACT INFORMATION
Phone: 084 7036571