>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายธัญญพัฒน์ กิตติโพธิกลาง

  1. Home
  2. »
  3. นายธัญญพัฒน์ กิตติโพธิกลาง
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ช่างไฟฟ้า,พลังงานทดแทน,ไฟฟ้าภายในอาคาร

CONTACT INFORMATION
Phone: 063 4936654