>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายชนะชัย สินพิจารณ์

  1. Home
  2. »
  3. นายชนะชัย สินพิจารณ์
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

เชื่อมไฟฟ้า,ช่างประปา,ไฮโดรโปนิกส์,ช่างเทพื้นคอนกรีต

CONTACT INFORMATION
Phone: 098 2529255