>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางสาวจันทลักษณ์ สุดสม

  1. Home
  2. »
  3. นางสาวจันทลักษณ์ สุดสม
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

พนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง,พนักงานแม่บ้านโรงแรม

CONTACT INFORMATION
Phone: 085 3683384