>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายเมษ จาบทิม

  1. Home
  2. »
  3. นายเมษ จาบทิม
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก,การใช้เครื่องยนต์,บำรุงรักษารถยนต์

CONTACT INFORMATION
Phone: 063 238 2249