>>> แผนปฏิบัติการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นายสหชัชวาลย์ หอมทรัพย์

  1. Home
  2. »
  3. นายสหชัชวาลย์ หอมทรัพย์
หน่วยงาน:
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง, เลขที่ 22 ถ.ไอหนึ่ง ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 01 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
สาขา/หลักสูตร:

ช่างยนต์,ขับรถฟลอคลิฟท์,ช่างซ่อมรถ

CONTACT INFORMATION
Phone: 094 394 0711